Zbudujemy, zmodernizujemy wirtualne środowisko w Twojej firmie.

Budowa lub modernizacja wirtualnego środowiska to proces tworzenia lub ulepszania infrastruktury IT opartej na wirtualizacji, która umożliwia uruchamianie i zarządzanie wirtualnymi maszynami Windows oraz Linux.

zbudujemy NOWY Wirtualny
 SYSTEM W TWOJEJ FIRMIE

Proxmox serwer

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)  doskonały wybór jako darmowe rozwiązanie wirtualizacji dla Trojej firmy.

Pamięć masowa

TrueNas to darmowy i zaawansowany system pamięci masowej, który optymalizuje przechowywanie i zarządzanie danymi w Twojej firmie. 

Zabbix serwer

Zabbix to darmowe oprogramowanie monitorujące, które umożliwia monitorowanie i analizowanie różnorodnych parametrów infrastruktury IT, takich jak serwery, sieci, bazy danych, urządzenia sieciowe i aplikacje.

Backup serwer

Proxmox Backup Server (PBS) to bezpłatne i otwarte oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania wirtualnych maszyn i kontenerów na platformie Proxmox VE.

system proxmox >> ​​Korzyści z wirtualizacji:

  • Optymalne wykorzystanie zasobów: Wirtualizacja umożliwia uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na jednym fizycznym serwerze, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i oszczędność na kosztach sprzętu.
  • Elastyczność i skalowalność: Wirtualne środowisko umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie maszyn wirtualnych, co pozwala na szybką skalowalność infrastruktury w odpowiedzi na zmienne wymagania biznesowe.
  • Izolacja i bezpieczeństwo: Wirtualizacja pozwala na izolację aplikacji i danych między maszynami wirtualnymi, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed wpływem potencjalnych awarii.
  • Backupy i przywracanie: Dzięki wirtualizacji, można wykonywać łatwe i spójne kopie zapasowe całych maszyn wirtualnych, co ułatwia proces przywracania w razie awarii.

Kroki do budowy lub modernizacji wirtualnego środowiska proxmox

Analiza wymagań: takich jak liczba maszyn, zasoby, aplikacje i obciążenie systemu. To pozwoli określić, jakie zasoby sprzętowe i licencje będą potrzebne.

Planowanie infrastruktury: Skonfiguruj odpowiednią infrastrukturę serwerów, sieci i pamięci masowej, aby spełnić wymagania wirtualnego środowiska.

Wdrożenie: Instalacja i konfiguracja serwera wirtualizcji PROXMOX oraz narzędzia do zarządzania i monitorowania wirtualnych maszyn. Tworzenie maszyn wirtualnych: Windows i Linuxe zgodnie z potrzebami firmy.

Zabezpieczenie i backupy: konfiguracja zabezpieczenia, takie jak firewall i kontrole dostępu, oraz zapewnienie regularnych backupów maszyn wirtualnych.

Testowanie i optymalizacja: przeprowadzenie testów wydajności i dostępności wirtualnego środowiska, aby upewnić się, że spełnia ono oczekiwania firmy. 

Szkolenie personelu: który będzie zarządzał wirtualnym środowiskiem, aby zwiększyć efektywność i skuteczność zarządzania.

Zapraszamy do kontaktu, 
dobier​zemy środowisko dla Twojej wirtualizacji. 

wersja ekonomiczna wersja z serwerem plików NFS Zdalna administracja

Administracja Serwerami w ramach usługi sprowadza się do prostej zasady – jesteśmy po to, by rozwiązywać problemy zgłaszane przez klienta i zapobiegać kolejnym.
W skład usługi wchodzi:
• Administrowanie serwerem Proxmox - aktualizacje, konfiguracja.
• Monitoring pracy serwerów pełną dobę za pomocą systemu Zabbix w modelu 24/7/365
• Weryfikacja kopii bezpieczeństwa.
• Raporty z wykonanych prac.
• Abonament już od 499 zł. + Vat miesięcznie.